Petjada de carboni

L’AgriCultura Regenerativa, Una Aliada Clau en la Lluita Contra el Canvi Climàtic

Pràctiques Clau per a la Reducció de la Petjada de Carboni en l'AgriCultura Regenerativa

La reducció de la petjada de carboni és una prioritat global a mesura que busquem mitigar els impactes devastadors del canvi climàtic. L’agricultura regenerativa respon a aquesta crida amb un enfocament holístic que comença pel sòl. Mitjançant pràctiques com la reducció de llaurar, que minimitza la pertorbació del sòl i la pèrdua de carboni orgànic, i la reducció de l’ús de productes químics, que evita l’alliberament de gasos d’efecte hivernacle, aquesta agricultura contribueix de manera significativa a la reducció de les emissions de carboni.

Cultius de Cobertura i Biomassa

Un dels trets distintius de l’agricultura regenerativa és la plantació de cultius de cobertura i la incorporació de biomassa. Aquestes tècniques augmenten la quantitat de carboni que es captura i es magatzema en el sòl. Els cultius de cobertura protegeixen el sòl de l’erosió i ajuden a retenir carboni a les seves arrels i matèria orgànica. La biomassa, com la palla dels cultius, és incorporada al sòl a través del compostatge, augmentant així la quantitat de matèria orgànica que actua com una reserva de carboni.

Una Opció Esencial per a un Futur Sostenible

Amb aquest enfocament integral, l’agricultura regenerativa esdevé una opció essencial per a una agricultura més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A més de beneficiar la salut dels cultius i la biodiversitat dels ecosistemes agrícoles, contribueix activament a la captura de carboni i la reducció de les emissions. Aquesta pràctica agrícola no només és una solució innovadora per al canvi climàtic, sinó també una resposta concreta als reptes urgents que enfronta la nostra societat per preservar un futur sostenible per a les generacions venidores.
Cistella de la compra