Economia circular

L’Economia Circular en l’AgriCultura Regenerativa: Minimitzant Residus i Aprofitant Recursos

Gestió Integral de la Palla dels Cultius i Col·laboració Amb Ramaders Locals

La nostra pràctica agrícola regenerativa abraça l’economia circular, un enfocament que busca minimitzar els residus i maximitzar l’aprofitament de recursos. Un exemple concret és la gestió de la palla dels nostres cultius ecològics, que es converteix en una oportunitat per promoure la sostenibilitat.

La palla dels cultius és utilitzada de manera integral: una part es destina a adobs verds per als cultius, mentre que l’altra es converteix en aliment per als ramaders locals. Aquesta simbiosi eficaç amb els ramaders no només enriqueix la seva dieta, sinó que també redueix la dependència d’aliments animals importats, contribuint a l’ecosistema agrícola local i a la reducció de l’empremta de carboni.

Un Cicle Virtuós de Recursos i la Promoció de l'Economia Circular

La gestió de la palla dels cultius és només un exemple de com l’agricultura regenerativa implementa l’economia circular. Aquest enfocament s’estén a altres pràctiques, com la reutilització de materials com les xarxes de pesca per a tancats a les finques. Això crea un cicle virtuós de recursos que beneficia tots els participants i promou la sostenibilitat agrícola.
Cistella de la compra