Respectem la biologia

Arròs ecològic amb agricultura regenerativa

Revolucionem l’agricultura amb una rotació estratègica de cultius: alimentem el planeta mentre enfortim la terra, fomentant una veritable economia circular.

Arròs ecòlogic del Delta de l'Ebre

Una mica sobre nosaltres

Ecocastells utilitza tècniques agrícoles que prioritzen la salut i biologia del sòl, minimitzant la pertorbació i garantint una conservació òptima. La teva elecció contribueix a una terra més saludable.

Respecte per la Terra i els cicles

A Ecocastells, entenem que la natura té el seu ritme i l’equilibri inherent. Les nostres pràctiques agrícoles se centren a treballar en harmonia amb aquests cicles naturals, en lloc de contra ells

Ens caracteritzem per seguir aquests procesos

Sostenibilitat

L’agricultura regenerativa destaca per ser un enfocament agrícola altament sostenible i innovador. Aquest mètode no només busca millorar la productivitat a curt termini, sinó que també es centra en preservar els recursos naturals i garantir la viabilitat a llarg termini de les pràctiques agrícoles.

Petjada de carboni

La reducció de la petjada de carboni és fonamental en la pràctica de l’agricultura regenerativa. Això implica minimitzar l’ús de maquinària pesada i fomentar una fotosíntesi activa en tot moment, especialment quan no s’està cultivant arròs. Un aspecte clau d’aquesta estratègia és la rotació de cultius, que contribueix a mantenir la terra productiva i a reduir l’impacte ambiental.

Biodiversitat

La biodiversitat és una prioritat en l’agricultura regenerativa, ja que es busca establir un respecte pel món animal i crear noves àrees per a la fauna. Quan apliquem pràctiques regeneratives en les zones de conreu, estem creant nous hàbitats per a la fauna. Aquesta iniciativa té un impacte positiu en la recuperació d’espècies autòctones del Delta, com granotes, libèl·lules, papallones, marietes, entre altres. Això significa que els nostres camps proporcionen un entorn segur per a la reproducció i la vida d’aquests animals autòctons, contribuint a la seva conservació i prosperitat.

Biofertilitzants

Els biofertilitzants són una part fonamental de la nostra pràctica agrícola regenerativa, amb un fort compromís amb la preservació del medi ambient. Col·laborem amb adobs naturals de fermentació lenta, respectant els cicles de vida de la microbiologia del sòl. A través d’aquest treball amb la microbiologia, aconseguim un subministrament equilibrat de nutrients a les plantes, millorant la qualitat de l’arròs i promovent la salut de les persones que el consumeixen.

Economia circular

La nostra pràctica agrícola regenerativa està fermament compromesa amb el principi de l’economia circular, una aproximació que busca minimitzar els residus i aprofitar al màxim els recursos disponibles. Un exemple concret d’això és com gestionem la palla dels nostres cultius ecològics: una part d’aquesta palla es destina a adobs verds, mentre que l’altra es converteix en aliment per als animals dels ramaders del Delta de l’Ebre.

Rotació de cultiu

La rotació de cultius és una pràctica fonamental en la nostra estratègia d’agricultura regenerativa. Aquesta tècnica té diversos avantatges crucials per a la salut del nostre sòl i la productivitat dels cultius, alhora que contribueix a la protecció contra la radiació solar i la germinació de males herbes.

Fertilitzant sòlid

El fertilitzant sòlid és una pràctica essencial dins de la nostra estratègia d’agricultura regenerativa. Mitjançant una fermentació controlada, aconseguim diversos beneficis que milloren la salut del nostre sòl i la qualitat dels nostres cultius.

Biodinàmica i calendari llunar

La biodinàmica i el calendari lunar són aspectes essencials en la nostra pràctica d’agricultura regenerativa, ja que tenen en compte les energies subtils o bioenergies que influeixen en els nostres cultius. És important destacar que les plantes són particularment sensibles a aquestes energies, fins i tot més que les persones.

Fertilitat del sòl

La fertilitat del sòl és una preocupació central en la nostra pràctica d’agricultura regenerativa. Amb una sèrie de tècniques i pràctiques específiques, treballem activament per millorar la salut i la productivitat del nostre sòl, mentre al mateix temps afavorim la sostenibilitat i la biodiversitat.

Característiques nutricionals de l'arròs eco

Una de les raons principals que fa que l’arròs ecològic sigui excepcional és la nutrició òptima del sòl on es cultiva. Aquesta atenció a la salut del sòl es tradueix en aliments que tenen una composició nutricional més elevada en comparació amb els aliments convencionals. L’arròs ecològic és ric en nutrients essencials que aporten més energia vital al cos humà.
Cistella de la compra