Respectem la biologia

Arròs ecològic amb agricultura regenerativa

Revolucionem l’agricultura amb una rotació estratègica de cultius: alimentem el planeta mentre enfortim la terra, fomentant una veritable economia circular.

Arròs ecòlogic del Delta de l'Ebre

Una mica sobre nosaltres

Ecocastells utilitza tècniques agrícoles que prioritzen la salut i biologia del sòl, minimitzant la pertorbació i garantint una conservació òptima. La teva elecció contribueix a una terra més saludable.

Respecte per la Terra i els cicles

A Ecocastells, entenem que la natura té el seu ritme i l’equilibri inherent. Les nostres pràctiques agrícoles se centren a treballar en harmonia amb aquests cicles naturals, en lloc de contra ells

Ens caracteritzem per seguir aquests procesos

Sostenibilitat i Biologia del Sòl

A la nostra agricultura, prioritzem el respecte a la biologia de la terra. Implementem tècniques avançades que minimitzen la pertorbació del sòl, com a subsolat lleuger i volteig controlat, assegurant una conservació òptima.

Garrapinyar - Optimització Nutricional de la Llavor

Ens dediquem a la preparació meticulosa de les llavors. Assegurem que, des dels inicis, tinguin els nutrients essencials per a una germinació saludable i vigorosa.

Agricultura Biodinàmica i Calendari Lunar

Guiats per principis sostenibles, seguim el calendari lunar a les nostres pràctiques agrícoles. Aquest enfocament sʻalinea amb els fonaments de lʻagricultura biodinàmica, respectant els ritmes naturals de lʻecosistema.

Biofertilitzants Artesanals de Qualitat

Elaborem biofertilitzants líquids de manera artesanal. Utilitzem ingredients d’origen local i de la qualitat més alta, promovent una nutrició vegetal òptima.

Rotació Intel·ligent de Cultius i Economia Circular

No deixem els nostres camps en guaret. Implementem una rotació estratègica de cultius, com lleguminoses i cereals, que beneficien el cultiu subsegüent. Aquests cultius, a més de revitalitzar el terra, s’aprofiten per a l’alimentació humana i animal, fomentant així una economia circular.

Compostatge Sostenible i Quilòmetre Zero

Ens comprometem amb la sostenibilitat a través de pràctiques de compostatge eficients. Utilitzem recursos locals, apostant per la filosofia de quilòmetre zero, reduint la petjada de carboni i recolzant la nostra comunitat local.