DELTA DE L’EBRE:
RESERVA DE LA BIOSFERA

El Delta de l’Ebre és un dels aiguamolls més importants d’Europa que acull un Parc Natural i forma part de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre.

En aquest entorn conviu l’activitat agrícola amb una rica biodiversitat. Tota l’explosió de vida que podem trobar es deu a l’aigua del riu que circula pels canals i séquies, passant pels camps, per finalment desembocar en llacunes litorals o badies i d’aquestes al mar.

Aquesta zona humida està composta principalment per arrossars però també per llacunes, canyissars, dunes i boscos de ribera que generen una gran, i en molts casos única, diversitat de flora que ofereix el refugi i aliment necessaris per a les diferents espècies salvatges de fauna que nidifiquen, hivernen, s’alimenten o bé reposen durant les migracions.

Aquest espai natural és l’ideal per al cultiu d’arrossos ecològics d’una extraordinària qualitat.