ACCESSIBILITAT WEB EN ECO CASTELLS

En Eco Castells s’han aplicat les Pautes d’Accessibilitat al Contingut Web 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) Web Content Accessibility Guidelines 1.0 per garantir la màxima accessibilitat. Alguns dels aspectes que s’han tingut en compte són:

  • Separar el contingut de la presentació mitjançant l’ús de fulls d’estil (CSS).
  • Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
  • Utilitzar etiquetes com blockquote conforme al seu significat semàntic i mai formateig de text.
  • No utilitzar taules per maquetar les pàgines
  • Realitzar una maquetació mitjançant CSS i amb un disseny líquid perquè s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
  • Utilitzar un text significatiu en els enllaços.
  • Evitar combinacions de colors de poc contrast, evitar transmetre informació només a través del color.
  • Evitar l’ús de JavaScript.
  • Evitar l’ús de marcs (frames).

Totes les pàgines tenen un títol (etiqueta) format pel títol del lloc web i el títol de la pàgina per ajudar a la navegació i al correcte emmagatzematge de qualsevol pàgina en els “favorits” o “marcadors” del navegador. Per exemple, el títol d’aquesta pàgina és Accesibilitat